Przejdź do treści

Certyfikaty

CERTYFIKATY, NAGRODY, DYPLOMY


Od 2005 roku przedsiębiorstwo posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie produkcji części i akcesoriów samochodowych oraz produkcji i usług w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucznych. Od marca 2019 może my się poszczycić posiadaniem ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001-2015 I SYSTEMEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001-2015. Od marca 2011 r. P.P.U.H. KEL-MET może pochwalić się również Natowskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE: 2034H przyznanym przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Oddział Kodyfikacji Wyrobów Obronnych, 43 Krajowe Biuro Kodyfikacyjne.
8 marca 2012 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udzieliło Jarosławowi Kielerowi P.P.U.H. KEL-MET koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

  • Wytwarzania i obrotu rodzajami broni określonymi w ust. 9 pkt 3 Załącznika nr 1 Rodzaje broni i amunicji – BA – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.);
  • Obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określoną w pozycji WT XIII Załącznika Nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT – do ww. rozporządzenia.

Instytut Transportu Samochodowego 15.10.2001 r. przyznał naszej firmie Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa nr B/15/129/01.
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej udzieliło homologacji typu ostrzegawczego sygnału dźwiękowego dla pojazdu samochodowego nr E20-28R-00 0140, zaś Ministerstwo Infrastruktury, homologacji typu ostrzegawczego sygnału dźwiękowego dla pojazdu samochodowego nr E20-28R-00 0609.